Støberi

Vi kokillestøber i aluminium og zink.

Formene laves i stål på eget maskinværksted. Stålformene gør, at der ved støbning sker en hurtig afkøling af aluminiummet, hvilket er med til at forbedre legeringens mekaniske egenskaber såsom en hård overflade på emnerne.

Formene coates med en keramisk sværte for at beskytte formværktøjet. Coatning giver desuden emnerne en smuk overflade.

Fordel ved kokillestøbning:

  • Prismæssigt fordelagtig ved årsforbrug af 50-5000 stk. og seriestørrelser på 50-1000 stk.
  • Vægt 10 g til 15 kg
  • Der kan indstøbes tekst og fine detaljer.
  • Der kan indstøbes bøsninger, rør og andre emner.
  • Lang levetid på formværktøjet.

Til større seriestørrelser har vi en robot, hvilket giver en mere effektiv og ensartet støbning.

Legeringer:

Vi støber primært i aluminium EN AB-44100 (DS4261) og EN AB-43000 (DS4253). Desuden i zink og søvandsbestandigt aluminium (AlMg5).

Tåsinge Kokillestøberi A/S går meget op i miljøet og er stolte af, at vi næsten ingen spild har. Vi kan omsmelte/genbruge overskydende metal, indløb og spåner fra bearbejdning.

Tåsinge Kokillestøberi A/S har Grøn Smiley ved arbejdstilsynet.

Ønsker du en saglig og fair dialog tøv ikke med at kontakte os

Hvad kan vi ?

Virksomhedens samlede viden om støbeprocesser, materialer og værktøjskonstruktion er fundamentet for, at vore kunder får den rigtige løsning.

Kokillestøbning giver i modsætning til andre støbeprocesser en lang række muligheder.

Derfor anser vi det for vigtigt at bidrage med viden og diskutere løsningsmuligheder på et meget tidligt tidspunkt i udviklingsprocessen.

Idéstadiet:
En enkel skitse kan danne udgangspunkt for en dialog om konstruktions-/designmuligheder.

Oplæg fra kunder kan også være i form af en model eller en 3D-tegning.

Værktøjsfremstilling:
Værktøjer til anvendelse i forbindelse med kokillestøbning er økonomisk fordelagtigt sammenlignet med værktøjer til andre støbeprocesser. Eget moderne værktøjsmageri er under stadig udbygning og kan leve op til kravene i en effektiv støbeproces.

Værktøjsfremstillingen i eget hus sikrer, at “tingene” hænger sammen, og at kunden samtidig har kontakt til både værktøjsmageri og støberi.

Kontakt os nu

Står du og har brug for lidt sparring omkring støbte emner i aluminium, skal du ikke tøve med at kontakte os for en saglig og fair dialog